Teneriffan retket Puerto de la Cruz
Mikko Mannonen Työelämäni olen suorittanut kolmannen polven rautatieläisenä, vetu- rinkuljettajana. Ukkini aloitti työt VR:n palveluksessa Mustamäen asemalla 1892. Isäni jatkoi samassa firmassa Junanlähettäjänä / suorittajana Muhok- sella. Itse aloitin Veturimieskoulun Hyvinkäällä 1971. Koulun jälkeen työni jatkui Oulussa veturinlämmittäjänä. Aluksi höyryvetureita (Risto ja Tk3) lämmittämällä. Urani päättyi Helsingin lähiliikennejuniin. Nyt olen suorittanut työelämäni loppuun, ja siirtynyt 34 palvelusvuoden jälkeen eläkkeelle. Mukanani loppui 114 vuoden 4 kuukauden aikakausi omassa suvussani työskentelyä VR:n palveluksessa. Eläkevuoteni olen päättänyt viettää Teneriffan saarella, ja siellä Puerto de la Cruz:in kaupun- gissa. Kanarian saarten monet upeat vaelluspolut, ja ilmasto on ollut houkutuksena muuttoon. Perheeseeni kuuluu vaimo Paula, ja kaksi lasta Hanna ja Antti. Hanna asuu Espoossa. Antti asuu perheineen Rovaniemellä. Antin perheeseen kuuluu vaimo Hanna ja kaksi tytärtä, Salla ja Jenni. Nykyinen elämäntehtävänäni on saaren luonto,- ja vaelluspolkujen kierteleminen sekä Tene- riffan mielenkiintoisten luontokohteiden seuraaminen ja tutkiminen.
Tel: +34 618 615 246
Palautelomakkeeni toiminnassa on esiintynyt häiriöitä Olen lisännyt palvelimelle yksinkertaisen varalomakkeen, joka on käytettävissä jos muut lomakkeet ei toimi.
Etusivu Patikointi Ajankohtaista Suomisivut Puerto de la Cruz ≡
Teneriffan retket Puerto de la Cruz
Mikko Mannonen Työelämäni olen suoritta- nut kolmannen polven rau- tatieläisenä, veturinkuljet- tajana. Ukkini aloitti työt VR:n pal- veluksessa Mustamäen asemalla 1892. Isäni jatkoi samassa fir- massa Junanlähettäjänä / suorittajana Muhoksella. Itse aloitin Veturimieskoulun Hyvinkäällä 1971. Koulun jälkeen työni jatkui Oulussa veturinlämmittäjänä. Aluksi höyryvetureita (Risto ja Tk3) lämmittämällä. Urani päät- tyi Helsingin lähiliikennejuniin. Nyt olen suorittanut työelämäni loppuun, ja siirty- nyt 34 palvelusvuoden jälkeen eläkkeelle. Mukanani loppui 114 vuoden 4 kuukau- den aikakausi omassa suvussani työs- kentelyä VR:n palveluksessa. Eläkevuoteni olen päättänyt viettää Teneriffan saarella, ja siellä Puerto de la Cruz:in kaupungissa. Kanarian saarten monet upeat vaelluspolut, ja ilmasto on ollut houkutuksena muuttoon. Perheeseeni kuuluu vaimo Paula, ja ka- ksi lasta Hanna ja Antti. Hanna asuu Es- poossa. Antti asuu perheineen Rovanie- mellä. Antin perheeseen kuuluu vaimo Hanna ja kaksi tytärtä, Salla ja Jenni. Nykyinen elämäntehtävänäni on saaren luonto,- ja vaelluspolkujen kierteleminen sekä Teneriffan mielenkiintoisten luonto- kohteiden seuraaminen ja tutkiminen.
Tel:  +34618615246
Palautelomakkeeni toiminnassa on esiin- tynyt häiriöitä Olen lisännyt palvelimelle yksinkertaisen varalomakkeen, joka on käytettävissä jos muut lomakkeet ei toi- mi.
Etusivu Patikointi Ajankohtaista Suomisivut Puerto de la Cruz ≡