Teneriffan retket Puerto de la Cruz
Teneriffan monista patikointialueista olen laatinut oman listan. Tässä minun suosikkialueeni.
Useat reittioppaat luokittelee reittejä värein seuraavsasti:
= Helppo   Nämä reitit ovat enimmäkseen riittävän leveitä ja suhteellisen loivia, minkä vuoksi niillä voi kulkea suhteellisen vaa- rattomasti huonollakin säällä. My- ös lapset ja vanhukset voivat kul- kea niillä vaaratta.
= Keskivaativa   Nämä polut ovat usein miten kapeita, ja niiden varrella saattaa olla lyhyitä suojaa- mattomiakin osuuksia. Siksi ne so- veltuvat ainoastaan varmajalkaisille vaeltajille. Reitillä saattaa olla myös jonkin asteisia jyrkänteitä.
= Vaativa   Nämä polut ovat usein kapeita ja jyrkkiä. Ne saatta- vat paikoitellen kulkea pitkin suo- jaa suojaamattomia jyrkänteitä, joilla voi olla putoamisvaara. Toisi- naan on ehkä otettava kädet avuk- si. Se tarkoittaa että nämä reitit soveltuvat varmajalkaisille, hyvä- kuntoisille, kokeneille vaeltajille, joita ei vaivaa huimaus eikä korke- anpaikankammo.
Mascan barrancco toistaiseksi suljettu
Arenas Negras Paisaje Lunar Masca Teno Alto Talavera Guajara Esperanza Afur Batan Chamorca Etusivu Patikointi Kuvia poluilta Ajankohtaista Puerto de la Cruz Omat sivut
= Helppo   Nämä reitit ovat enimmäkseen riit- tävän leveitä ja suhteellisen loivia, minkä vuok- si niillä voi kulkea suhteellisen vaarattomasti huonollakin säällä. Myös lapset ja vanhukset voivat kulkea niillä vaaratta.
Teneriffan retket Puerto de la Cruz
1. Teno 2. Masca 3. Guajara. Paisaje Lunar 4. Chamorca 5. Los Silos 6. Batan, Afur 7. Los Llanos 8. Esperanza
= Keskivaativa   Nämä polut ovat usein miten kapeita, ja niiden varrella saattaa olla lyhyitä suojaamattomiakin osuuksia. Siksi ne soveltu- vat ainoastaan varmajalkaisille vaeltajille. Rei- tillä saattaa olla myös jonkin asteisia jyrkäntei- tä.
= Vaativa   Nämä polut ovat usein kapeita ja jyrkkiä. Ne saattavat paikoitellen kulkea pitkin suojaamattomia jyrkänteitä, joilla voi olla puto- amisvaara. Toisinaan on ehkä otettava kädet avuksi. Se tarkoittaa että nämä reitit soveltuvat varmajalkaisille, hyväkuntoisille, kokeneille va- eltajille, joita ei vaivaa huimaus eikä korkean- paikankammo.
kosketa kuvaa
Chamorca
Afur
Esperanza
Talavera
Arenas Nergras
Masca
Guajara
Batan
Teno Alto
Paisaje Lunar
Etusivu Patikointi Kuvia poluilta Ajankohtaista Puerto de la Cruz Omat sivut
Teneriffan monista patikointialueista olen laatinut oman listan. Tässä minun suosikkialueeni. 
Mascan barrancco toistaiseksi suljettu
Oman patikoinnin ohessa tarjolla patikointia 2-4 hen- gelle. Jos patikointi kiinnostaa niin palaute linkin kaut- ta voi tiedustella mahdollisuutta.