Patikointia Teneriffalla? Teneriffalla on yksi saariston monipuolisin ja runsain patikointipolku verkosto. Useiden eri opaskirjojen mukaan saarelta löytyy sel- vityksiä liki sadasta eri reitistä.
Teneriffan retket Puerto de la Cruz
Yleistä patikkareiteistä Osa reiteistä vaatii hyvää kuntoa, ja varma- jalkaisuutta, eikä sovi korkeanpaikankammoisille, tai huimauksesta kärsiville. Saarelta löytyy myös helpom- pia reittejä jotka ei vaadi mitään huippukuntoa, ja ovat maastoltaan helpohkoja
Geocaching
Useat reittioppaat luokittelee reittejä värein seuraavasti:
= Helppo   Nämä reitit ovat enimmäkseen riittävän le- veitä ja suhteellisen loivia, minkä vuoksi niillä voi kulkea suhteellisen vaarattomasti huonollakin säällä. Myös lap- set ja vanhukset voivat kulkea niillä vaaratta.
= Keskivaativa   Nämä po- lut ovat usein miten kapeita, ja niiden varrella saattaa olla ly- hyitä suojaamattomiakin osuuk- sia. Siksi ne soveltuvat ainoas- taan varmajalkaisille vaeltajille. Reitillä saattaa olla myös jonkin asteisia jyrkänteitä.
= Vaativa   Nämä polut ovat usein kapeita ja jyrkkiä. Ne saattavat paikoitellen kulkea pitkin suojaa suojaamattomia jyrkänteitä, joilla voi olla putoa- misvaara. Toisinaan on ehkä o- tettava kädet avuksi. Se tarkoit- taa että nämä reitit soveltuvat varmajalkaisille, hyväkuntoisil- le, kokeneille vaeltajille, joita ei vaivaa huimaus eikä korkean- paikankammo.
Etusivu Patikointi Ajankohtaista Suomisivut Puerto de la Cruz ≡
Teneriffan retket Puerto de la Cruz
Yleistä patikkareiteistä Osa reiteistä vaatii hyvää kuntoa, ja varmajalkai- suutta, eikä sovi korkeanpaikankammoisille, tai huimauksesta kärsiville.  Saarelta löytyy myös helpompia reittejä jotka ei vaadi mitään huippukuntoa, ja ovat maastoltaan helpohkoja
= Helppo   Nämä reitit ovat enimmäkseen riittävän leveitä ja suhteellisen loivia, minkä vuoksi niillä voi kulkea suhteellisen vaaratto- masti huonollakin säällä. Myös lapset ja van- hukset voivat kulkea niillä vaaratta.
= Keskivaativa   Nämä polut ovat usein mi- ten kapeita, ja niiden varrella saattaa olla lyhyi- tä suojaamattomiakin osuuksia. Siksi ne sovel- tuvat ainoastaan varmajalkaisille vaeltajille. Reitillä saattaa olla myös jonkin asteisia jyrkän- teitä.
= Vaativa   Nämä polut ovat usein kapeita ja jyrkkiä. Ne saattavat paikoitellen kulkea pitkin suojaamattomia jyrkänteitä, joilla voi olla puto- amisvaara. Toisinaan on ehkä otettava kädet avuksi. Se tarkoittaa että nämä reitit soveltuvat varmajalkaisille, hyväkuntoisille, kokeneille va- eltajille, joita ei vaivaa huimaus eikä korkean- paikankammo.
Useissa reittiopaskirjoissa reitit luokitel- laan värikoodein seuraavasti:
Patikointia Teneriffalla? Teneriffalla on yksi saariston monipuolisin ja runsain patikointipolku verkosto. Useiden eri opaskirjojen mu- kaan saarelta löytyy selvityksiä liki sadasta eri reitistä.
Etusivu Patikointi Ajankohtaista Suomisivut Puerto de la Cruz ≡