Patikointia Teneriffalla? Teneriffalla on yksi saariston monipuolisin ja runsain pati- kointipolku verkosto. Useiden eri opaskirjojen mukaan saa- relta löytyy selvityksiä liki sa- dasta eri reitistä.
Teneriffan retket Puerto de la Cruz
Yleistä patikkareiteistä Osa reiteistä vaatii hyvää kuntoa, ja varmajalkaisuutta, eikä sovi kor- keanpaikankammoisille, tai huima- uksesta kärsiville. Saarelta löytyy myös helpompia reittejä jotka ei vaadi mitään huippukuntoa, ja ovat maastoltaan helpohkoja
+34 618 615 246 Geocaching
Useat reittioppaat luokittelee reittejä värein seuraavasti:
= Helppo   Nämä reitit ovat enimmäkseen riittävän leveitä ja suhteellisen loivia, minkä vuoksi niillä voi kulkea suh- teellisen vaarattomasti huonol- lakin säällä. Myös lapset ja vanhukset voivat kulkea niillä vaaratta.
= Keskivaativa   Nämä po- lut ovat usein miten kapeita, ja niiden varrella saattaa olla ly- hyitä suojaamattomiakin osuuksia. Siksi ne soveltuvat ainoastaan varmajalkaisille va- eltajille. Reitillä saattaa olla myös jonkin asteisia jyrkäntei- tä.
= Vaativa   Nämä polut ovat usein kapeita ja jyrkkiä. Ne saattavat paikoitellen kulkea pitkin suojaa suojaamattomia jyrkänteitä, joilla voi olla putoa- misvaara. Toisinaan on ehkä o- tettava kädet avuksi. Se tarkoit- taa että nämä reitit soveltuvat varmajalkaisille, hyväkuntoisil- le, kokeneille vaeltajille, joita ei vaivaa huimaus eikä korkean- paikankammo.
Etusivu Patikointi Kuvia poluilta Ajankohtaista Puerto de la Cruz Omat sivut
Teneriffan retket Puerto de la Cruz
Yleistä patikkareiteistä Osa reiteistä vaatii hyvää kuntoa, ja varmajalkai- suutta, eikä sovi korkeanpaikankammoisille, tai huimauksesta kärsiville.  Saarelta löytyy myös helpompia reittejä jotka ei vaadi mitään huippukuntoa, ja ovat maastoltaan helpohkoja
= Helppo   Nämä reitit ovat enimmäkseen riit- tävän leveitä ja suhteellisen loivia, minkä vuok- si niillä voi kulkea suhteellisen vaarattomasti huonollakin säällä. Myös lapset ja vanhukset voivat kulkea niillä vaaratta.
= Keskivaativa   Nämä polut ovat usein miten kapeita, ja niiden varrella saattaa olla lyhyitä suojaamattomiakin osuuksia. Siksi ne soveltu- vat ainoastaan varmajalkaisille vaeltajille. Rei- tillä saattaa olla myös jonkin asteisia jyrkäntei- tä.
= Vaativa   Nämä polut ovat usein kapeita ja jyrkkiä. Ne saattavat paikoitellen kulkea pitkin suojaamattomia jyrkänteitä, joilla voi olla puto- amisvaara. Toisinaan on ehkä otettava kädet avuksi. Se tarkoittaa että nämä reitit soveltuvat varmajalkaisille, hyväkuntoisille, kokeneille va- eltajille, joita ei vaivaa huimaus eikä korkean- paikankammo.
Useissa reittiopaskirjoissa reitit luokitel- laan värikoodein seuraavasti:
Patikointia Teneriffalla? Teneriffalla on yksi saariston monipuolisin ja runsain patikointipolku verkosto. Useiden eri opaskirjojen mu- kaan saarelta löytyy selvityksiä liki sadasta eri reitistä.
+34 618 615 246 Etusivu Patikointi Kuvia poluilta Ajankohtaista Puerto de la Cruz Omat sivut