Patikointia Teneriffalla? Teneriffalla on yksi saariston monipuolisin ja runsain pati- kointipolku verkosto. Useiden eri opaskirjojen mukaan saa- relta löytyy selvityksiä liki sa- dasta eri reitistä.
Teneriffan retket Puerto de la Cruz
Yleistä patikkareiteistä Osa reiteistä vaatii hyvää kuntoa, ja varmajalkaisuutta, eikä sovi kor- keanpaikankammoisille, tai huima- uksesta kärsiville. Saarelta löytyy myös helpompia reittejä jotka ei vaadi mitään huippukuntoa, ja ovat maastoltaan helpohkoja
+34 618 615 246 Geocaching
Useat reittioppaat luokittelee reittejä värein seuraavasti:
= Helppo   Nämä reitit ovat enimmäkseen riittävän leveitä ja suhteellisen loivia, minkä vuoksi niillä voi kulkea suh- teellisen vaarattomasti huonol- lakin säällä. Myös lapset ja vanhukset voivat kulkea niillä vaaratta.
= Keskivaativa   Nämä po- lut ovat usein miten kapeita, ja niiden varrella saattaa olla ly- hyitä suojaamattomiakin osuuksia. Siksi ne soveltuvat ainoastaan varmajalkaisille va- eltajille. Reitillä saattaa olla myös jonkin asteisia jyrkäntei- tä.
= Vaativa   Nämä polut ovat usein kapeita ja jyrkkiä. Ne saattavat paikoitellen kulkea pitkin suojaa suojaamattomia jyrkänteitä, joilla voi olla putoa- misvaara. Toisinaan on ehkä o- tettava kädet avuksi. Se tarkoit- taa että nämä reitit soveltuvat varmajalkaisille, hyväkuntoisil- le, kokeneille vaeltajille, joita ei vaivaa huimaus eikä korkean- paikankammo.
Etusivu Patikointi Kuvia poluilta Ajankohtaista Puerto de la Cruz Omat sivut
Teneriffan retket Puerto de la Cruz
Yleistä patikkareiteistä Osa reiteistä vaatii hyvää kuntoa, ja varmajalkai- suutta, eikä sovi korkeanpaikankammoisille, tai huimauksesta kärsiville.  Saarelta löytyy myös helpompia reittejä jotka ei vaadi mitään huippukuntoa, ja ovat maastoltaan helpohkoja
Patikointia Teneriffalla? Teneriffalla on yksi saariston monipuolisin ja runsain patikointipolku verkosto. Useiden eri opaskirjojen mu- kaan saarelta löytyy selvityksiä liki sadasta eri reitistä.
+34 618 615 246 Etusivu Patikointi Kuvia poluilta Ajankohtaista Puerto de la Cruz Omat sivut
= Helppo   Nämä reitit ovat enimmäkseen riit- tävän leveitä ja suhteellisen loivia, minkä vuok- si niillä voi kulkea suhteellisen vaarattomasti huonollakin säällä. Myös lapset ja vanhukset voivat kulkea niillä vaaratta.
= Keskivaativa   Nämä polut ovat usein miten kapeita, ja niiden varrella saattaa olla lyhyitä suojaamattomiakin osuuksia. Siksi ne soveltu- vat ainoastaan varmajalkaisille vaeltajille. Rei- tillä saattaa olla myös jonkin asteisia jyrkäntei- tä.
= Vaativa   Nämä polut ovat usein kapeita ja jyrkkiä. Ne saattavat paikoitellen kulkea pitkin suojaamattomia jyrkänteitä, joilla voi olla puto- amisvaara. Toisinaan on ehkä otettava kädet avuksi. Se tarkoittaa että nämä reitit soveltuvat varmajalkaisille, hyväkuntoisille, kokeneille va- eltajille, joita ei vaivaa huimaus eikä korkean- paikankammo.
Useissa reittiopaskirjoissa reitit luokitel- laan värikoodein seuraavasti: